Gratis verzending vanaf € 25,00
Gratis retourneren
Achteraf betalen mogelijk
Veilig kopen met Trusted Shop

Privacy

In deze Privacy verklaring leest u alles wat The Pet Store doet met uw persoonlijke gegevens. We respecteren de privacy van alle gebruikers van onze online winkel. Daarom zorgen we ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. We gebruiken uw gegevens om uw bestelling snel en zonder problemen te laten verlopen. We stellen uw gegevens alleen beschikbaar aan diegene die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is:
The Pet Store
L.J.C.M van Beers
De Hoef 11
5809 EM Leunen
+31 (0)478 514 841
info@thepetstore.nl
contactpersoon is L.J.C.M van Beers

Welke persoonsgegevens verwerken we?
Als u een bestelling plaatst bij The Pet Store leggen we de volgende persoonsgegevens vast:
• Naam
• Adres
• Eventueel een ander afleveradres
• Telefoonnummer
• Emailadres
• IP adres

Indien u de bestelling betaald via een Nederlandse bank, dan leggen we ook uw bankrekeningnummer vast. Bij alle overige betaalwijzen wordt niets vastgelegd. We leggen ook alle email en telefonisch contact vast inclusief eventuele persoonsgegevens die u aan ons op die manier doorgeeft.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thepetstore.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel leggen we persoonsgegevens vast?
The Pet Store legt uw persoonsgegevens vast om uw bestelling in onze online winkel uit te kunnen voeren. We bieden u ook de mogelijkheid om een account in onze online winkel te creëren, waarmee u uw bestellingen kunt volgen en bij een volgende bestelling, niet alle persoonsgegevens opnieuw hoeft in te voeren.

Daarnaast heeft The Pet Store ook een wettelijke verplichting om een sluitende administratie te voeren. Hiervoor moeten we in onze financiële administratie vastleggen aan wie we producten hebben verkocht.

We verkopen uw persoonsgegevens nooit aan derden.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, waarbij we rekening houden met de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Met wie delen we uw persoonsgegevens.
The Pet Store deelt uw persoonsgegevens alleen met andere partijen die betrokken zijn bij het afhandelen van uw bestelling. Met al deze partijen hebben we afspraken gemaakt over de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Pakketbezorgers
Voor het bezorgen van uw bestelling informeren we onze pakketbezorgers over uw naam, adres, telefoonnummer en email. Het is mogelijk dat u van de pakketbezorger een email ontvangt met de track en trace code van uw pakket.
• General Logistics Systems Netherlands BV
• Deutsche Post AG
• DHL Paket GmbH
• PostNL NV

Betaalserviceproviders
Via de betaalserviceproviders kunt uw bestelling betalen. Zij ontvangen van ons uw naam, adres en email
• Pay.nl
• PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie

Garantiefonds/beoordelingen
Bij elke bestelling bieden we de mogelijkheid voor een gratis kopersbescherming via een garantiefonds. Door deze aanbieder worden ook mails verstuurd voor beoordelingen van onze webwinkel.
• Trusted Shop GmbH

Incassobureau>br/> Mocht u bij uw bestelling gekozen hebben voor betaling op rekening, en wij hebben het bedrag niet ontvangen, dan wordt een incassobureau ingeschakeld. Wij informeren het incassobureau over uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres.
• Medicas BV

Beheer web- en emailservers
Onze web- en emailserver staat in een beveiligd datacenter waarvan het beheer wordt uitgevoerd door onze hostingprovider
• Snel.com BV

Gebruik van cookies door The Pet Store
The Pet Store maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De looptijd van de gebruikte cookies kunt u in uw browsermenu inzien. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen.
Voor het plaatsen van cookies zal The Pet Store indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan de The Pet Store website – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door The Pet Store opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven.
Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. The Pet Store gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.

Welke cookies worden gebruikt?
1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s.
2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen (Google) wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.
3. Tracking cookies: deze cookies volgen uw gedrag op onze website en stellen ons in staat u bij een volgend bezoek een gepersonaliseerde bezoekervaring aan te bieden.

Bijzonderheden Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Op welke wijze beschermt The Pet Store uw persoonsgegevens?
The Pet Store heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen. Daarna worden ze vernietigd. Uw persoonsgegevens worden in de bestelprocedure versleuteld en met behulp van encryptie verzonden over het internet. Credit card en andere betaalgegevens worden niet opgeslagen, maar direct door onze betaalserviceprovider Pay.nl verwerkt. Toegang tot uw account is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. Om onbevoegde toegang tot uw vertrouwelijke gegevens te voorkomen moet u altijd uitloggen en het browservenster sluiten wanneer u onze website verlaat, vooral als u uw computer deelt met anderen.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Pet Store en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thepetstore.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

April 2018


Trusted Shops Keurmerk/Trustbadge
Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina's de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd. Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shop contractuele overeenkomst.
0 artikel(en)
€0.00